โปรแกรมดูข้อมูลบนมือถือ

โปรแกรมดูข้อมูลบนมือถือ(MLI) ถูกออกแบบให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองเพื่อลดภาระในด้านการแจ้งข้อมูลของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

พีซีเบรนจึงพัฒนาระบบ MLI ขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถดูข้อมูล หุ้น หนี้ การค้ำประกัน เงินฝาก และประวัติการชำระเงิน ของตนได้บนมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการ และสามารถยื่นขอกู้กับสหกรณ์ฯได้บนมือถืออีกด้วย

โดยการเข้าถึงโปรแกรม MLI สมาชิกสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องโหลดแอปให้เปลืองพื้นที่บนมือถือ แค่เพียงแสกนผ่าน QR code หรือ Rice Menu LINE@ ของสหกรณ์ฯ ก็สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากโปรแกรม MLI ถูกออกแบบ ด้วยรูปแบบของ Responsive Website(แอปพลิเคชั่นเว็บไซด์) จึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายตัดปัญหาเรื่องมือถือรุ่นเก่าเกินไป หรือปัญหา OS ios/android โดยสามารถเข้าใช้งานและแสดงผลพอดีได้กับหน้ามือถือทุกรุ่น

สำหรับการอัปข้อมูลให้สมาชิกตรวจสอบสหกรณ์ฯสามารถเลือกช่วงเวลาอัป และวันที่กำกับชุดข้อมูล ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน หลีกเลี่ยงความผิดพลาด หรือความเข้าใจผิดระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิก

Scroll to top