การใช้งานโปรแกรม MLI

โปรแกรม MLI คือ โปรแกรมดูข้อมูลบนมือถือด้วยรูปแบบของ Responsive Website(แอปพลิเคชั่นเว็บไซด์บนจอมือถือ) ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องโหลดแอปให้เปลืองพื้นที่บนมือถือ แค่เพียงเข้าผ่าน QR Link หรือ LINE@ ของสหกรณ์ฯ ก็สามารถใช้งานได้

1.การเข้าสู่ระบบ และเมนูดูข้อมูล

ในการเข้าสู่ระบบดูข้อมูล ในครั้งแรกท่านจะสามารถ Login โดยกรอก Username(เลขบัตรประชาชน) และ Password (เลขสมาชิก 7 หลัก 00รหัสสมาชิก เช่น รหัสสมาชิก 00123 ให้ใส่ 0000123) ตามภาพ

***สำหรับสหกรณ์ฯที่ใช้ระบบ iCOS4.0 แล้ว สมาชิกสามารถพิมพ์รหัสสมาชิกตามในใบเสร็จได้เลย ไม่ต้องใส่ 00 เพิ่มข้างหน้า

และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะสามารถดูข้อมูลอื่นๆได้ผ่านเมนู โดยกดที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์(ขีดสามขีด) มุมซ้ายบน ตามภาพ

2.การดูข้อมูลหุ้น

ให้เลือกเมนู “หุ้น” ตามภาพ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ หุ้นชำระ และทุนเรือนหุ้นของท่าน

3.การดูข้อมูลเงินฝาก

ให้เลือกเมนู “เงินฝาก” ตามภาพ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ บัญชีเงินฝากของท่าน

4.การดูข้อมูลเงินกู้

ให้เลือกเมนู “เงินกู้” ตามภาพ ท่านจะพบข้อมูลการกู้เงินของท่านโดยแบ่ง ยอดเงินกู้(ยอดรวมของแต่ละประเภท)ตามประเภทเงินกู้หากท่านต้องการดข้อมูลสัญญากู้ของแต่ละประเภท สามารถทำไดู้โดยการกดที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ตามรูป

5.การดูข้อมูลการค้ำประกัน

ให้เลือกเมนู “คนค้ำประกัน” ตามภาพ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ำประกันของท่าน

6.การดูข้อมูลเงินปันผล

***ยอดเงินจะแสดงหลังจากสมาชิกรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืนแล้ว

ให้เลือกเมนู “ปันผลเฉลี่ยคืน” ตามภาพ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ เงินปันผลเฉลี่ยคืนของท่าน

6.การดูใบเสร็จย้อนหลัง

ให้เลือกเมนู “ใบเสร็จรับเงินล่าสุด” ตามภาพ ท่านจะพบข้อมูลการชำระเงินของท่าน(ย้อนหลัง 6 เดือน) ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินในใบเสร็จของท่านได้โดยกดที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ตามรูป

Scroll to top