เกี่ยวกับ “PCbrain”

พีซีเบรนก่อตั้งในปี 2533 โดยเริ่มจากการวางระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ฯกรมชลประทานเป็นที่แรก จากนั้นก็ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำดูแล และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ระบบฌาปนกิจ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบบริหารโรงงาน ฯลฯ เป็นระยะเวลากว่า30 ปี
ซึ่งพีซีเบรนมีประสบการณ์การดูแลระบบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 80 แห่ง ทั่วประเทศไทย

ทีมงานของพีซีเบรน

Untitled-5

พงษ์ศักดิ์ ปัญญจเร (Founder)

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอแบค BBA/BIS

ปริญญาโท University of Tennessee สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ : ผู้ก่อตั้ง Pcbrain และมีประสบการพัฒนาและ ดูแลระบบสหกรณ์ฯมากกว่า 30 ปี 

นภสวาสดิ์ ปัญญจเร (Business Analysis)
ปริญญาตรี ศิลปากร ICT/CRM เกียรตินิยม อันดับ 2 + ทุนเรียนดีประวัติการทำงานก่อนหน้า : Fevery Application 1 ปีประสบการณ์ทำงานระบบสหกรณ์ฯ 3 ปี

สริญธร ขาวสุวรรณ (Developer)
ปริญญาตรี เอแบค BBA/BIS เกียรตินิยม อันดับ 2
ประสบการณ์ทำงานระบบสหกรณ์ฯ 3 ปี

ธีทัต ปัญญจเร (Support+DV)
ปริญญาตรี เอแบค BBA/BIS
ประวัติการทำงานก่อนหน้า : thaiware habitech 1 ปี
ประสบการณ์ทำงานระบบสหกรณ์ฯ 1 ปี 

และทีม Support อื่นๆ

ลูกค้า PCbrain

สมาคม ฌส. ครูปทุมธานี

สมาคม ฌส. ครูยโสธร

สมาคม ฌส. ทายาทครูยโสธร

สมาคม ฌส. ครูเลย

สมาคม ฌส. ครูสิงห์บุรี

Scroll to top