โปรแกรมเสริม iCOS4.0

              โปรแกรม iCOS4.0 ได้ออกแบบมาเป็นลักษณะชิ้นส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาหรือปรับแต่งโปรแกรมต่างๆตามความต้องการของสหกรณ์ฯ (Program Modules) 

              และในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พีซีเบรนจึงออกแบบโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยง และปรับแต่งให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโลกยุคดิจิตอล


ระบบบริหารงานสหกรณ์ฯ บน Cloud Server

              Cloud Server สามารถนำมาทดแทนเครื่องแม่ข่าย (File Server) ที่สหกรณ์ฯส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ โดยการเชื่อมกับระบบ Internet (ทั้งผ่าน router และ wifi)
เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสามารถทำงานที่ไหนก็ได้แบบ Realtime

โปรแกรมดูข้อมูลบนมือถือ

           สมาชิกสามารถดูข้อมูล หุ้น หนี้ การค้ำประกัน เงินฝาก และประวัติการชำระเงิน ของตนได้บนมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการ และสามารถยื่นขอกู้กับสหกรณ์ฯได้บนมือถืออีกด้วย

โปรแกรมแจ้งเตือนทำรายการผ่านระบบ LINE APPLICATION

         สหกรณ์ฯสามารถส่งข้อความ broadcast ให้กับสมาชิกด้วยข้อความเฉพาะบุคคล เช่น การแจ้งเตือนการทำรายการเงินฝาก การแจ้งเตือนรายการชำระเงิน แจ้งยอดปันผล/เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิกรายบุคคล

ระบบเงินให้กู้ผ่านตู้ ATM

            สมาชิกสามารถกู้เงินได้ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย โดยข้อมูลการกู้เงินของสมาชิกจะถูกส่งกลับมาบันทึกที่โปรแกรม iCOS ในรูปแบบสัญญาเงินกู้ และเมื่อสมาชิกทำการชำระค่างวดรายเดือน ข้อมูลจาก iCOS จะถูกส่งไปที่ธนาคารเพื่อเพิ่มวงเงินที่สมาชิกสามารถกดจากตู้ ATM ได้

Scroll to top