4.การป้อนและอนุมัติใบคำขอกู้

1.การป้อน และอนุมัติใบคำขอกู้

เป็นการบันทึกข้อมูลคำขอกู้ที่สมาชิกยื่นขอกับทางสหกรณ์ฯ ซึ่งจะยังไม่ถือเป็นหนังสือสัญญากู้ โปรแกรมจึงจะไม่นำข้อมูลการกู้นี้ไปคำนวณเพื่อออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก จนกว่าใบคำขอจะได้รับการอนุมัติ

1.1 การเข้าสู่โปรแกรมป้อนใบคำขอกู้

– กดเลือกเมนู “ใบคำขอ” และเลือก “บันทึกใบคำขอกู้”

1.2 การป้อนใบคำขอกู้

– เลือกสมาชิกที่ต้องการกู้เงินจากช่อง “Search (หมายเลข 1)” ทางด้านขวา

– จากนั้นเลือก (หมายเลข 2) ประเภทการกู้ และ รหัสโครงการที่สมาชิกจะกู้ และเลือกวิธีการดึงดอกเบี้ยซึ่งจะมีให้เลือก 2 แบบ คือ


ลอยตัว = ดึงค่า อัตราดอกเบี้ยจากการตั้งค่า(ตามระเบียบสหกรณ์)
คงที่ = กรอกอัตราดอกเบี้ยเองในช่องด้านขวา (โปรแกรมจะคำนวณดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยที่กรอกตลอดอายุสัญญา)

– กรอกเลขสัญญาลงในช่อง โดยโปรแกรมจะ ออโต้ อักษรนำและปีของสัญญามา ให้ผู้ใช้กรอกเลขสัญญาต่อได้เลย เมื่อกรอกเลขสัญญาเสร็จแล้วให้กด “Enter/ตรวจสอบเลขสัญญา (หมายเลข 3)”

– (หมายเลข 4) กรอกข้อมูลในสัญญาเงินกู้ช่องที่มี “*” ให้ครบ

  • ช่องชำระงวดละสามารถเลือกวิธีการผ่อนชำระได้ โดยกดปุ่มด้านล่างของช่อง
ผ่อนแบบ “สหกรณ์(ดอกต่างหาก)” หรือ “ธนาคาร(รวมดอก)”

-(หมายเลข 5) การป้อนคนค้ำในใบคำขอกู้เงิน

  • ให้คลิกที่ช่องใส่คนค้ำ(กรอบแดง) ให้เป็นสีครีม ดังรูป
  • จากนั้นเลือกสมาชิกที่จะทำการค้ำประกันจากช่อง “Search (กรอบเหลือง)” ด้านขวาและ กรอกจำนวนเงินค้ำประกันเมื่อกรอกคนค้ำและจำนวนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก3

-เมื่อกรอกข้อมูลใบคำขอกู้ครบแล้วให้กรอก “รหัสบัญชี (หมายเลข 6)”

ในการป้อนใบคำขอทุกอันจะมีสิ่งจำเป็นที่ต้องกรอกทุกครั้งคือ “รหัสบัญชี” ซึ่งคือส่วนที่จะเป็นเครื่องหมายในการเลือกประมวลผลใบคำขอ เช่น ใบคำขอที่ถูกกรอกในเดือน มกราคม 2561 โครงการที่1 ก็อาจจะใช้รหัสบัญชีเป็น 016111 เวลาประมวลผลอนุมัติใบคำขอ ผู้ใช้ก็สามารถป้อนรหัสบัญชี 016111 โปรแกรมก็จะเลือกอนุมัติเฉพาะใบคำของที่มีรหัสบัญชีเป็น 016111

-จากนั้นกด “บันทึก”

2.การอนุมัติใบคำขอกู้

หลังจากที่กรอกข้อมูลในใบคำขอครบถ้วน และกดบันทึกแล้ว ท่านจะสามารถอนุมัติใบคำขอนั้นๆได้ผ่านการประมวลผล ซึ่งหลังจากการประมวลผลอนุมัติใบคำขอแล้ว ระบบจะสร้างสัญญากู้ของสมาชิกเพื่อนำมาคำนวณออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรายเดือนให้กับสมาชิก

2.1 การเข้าสู่โปรแกรมอนุมัติใบคำขอกู้

– กดเลือกเมนู “ใบคำขอ” และเลือก “โอนข้อมูลใบคำขอที่อนุมัติ”


  • กดเลือกประเภทใบคำขอ “ขอกู้เงิน”

2.2 ประมวลผลอนุมัติใบคำขอ

  • (หมายเลข 1) กรอก รหัสบัญชี ของใบคำขอ ที่ท่านต้องการจะอนุมัติ หากต้องการอนุมัติทั้งหมด ให้ปล่อยเป็นช่องว่าง
  • (หมายเลข 2) ช่องค้นหา ท่านสามารถเลือกอนุมัติใบคำขอเฉพาะคน หรือเฉพาะหน่วยได้จากช่องค้นหานี้
  • (หมายเลข 3) โดยปกติเมื่อประมวลผลอนุมัติใบคำขอแล้วโปรแกรมจะลบใบคำขอนั้นโดยอัตโนมัติ หากท่านต้องการเก็บใบคำขอไว้ ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก
  • จากนั้นกด “ประมวลผล” โปรแกรมจะอนุมัติใบคำขอและบันทึกเข้าสู่ทะเบียนเงินกู้

ท่านสามารถตรวจสอบผลของการอนุมัติได้โดยเข้าไปดูที่เมนูสินเชื่อ หรือเลือกแสดงผลใบคำขอในหน้าเมนูเพื่อดูสถานะใบคำขอที่ท่านได้อนุมัติไปแล้วได้ ดังรูป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top