Promotion!! หากซื้อแพคเกจล่วงหน้า 1 ปี ใช้ฟรี 2 เดือน 

Package โปรแกรมรายเดือน

BEGINNING
โปรแกรมพื้นฐานสหกรณ์ฯ
2,400 ฿ Monthly
 • ทะเบียนสมาชิก และหุ้น
 • ทะเบียนเงินกู้ และค้ำประกัน
 • การออกใบเสร็จต่างๆ
 • การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
 • การคำนวณและจ่ายปันผลเฉลี่ยคืน
BASIC
โปรแกรมพื้นฐาน+เงินฝาก
3,600 ฿ Monthly
 • โปรแกรมพื้นฐานสหกรณ์ฯ
 • เปิดบัญชีเงินฝากให้สมาชิก
 • บันทึกรายการฝาก-ถอนประจำวัน
 • พิมพ์สมุดเงินฝาก
 • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
STANDARD
โปรแกรมพื้นฐาน+เงินฝาก+บัญชี
฿6800
4,760 ฿ Monthly
 • โปรแกรมพื้นฐานสหกรณ์ฯ
 • โปรแกรมระบบเงินฝาก
 • โปรแกรมบัญชี วางผังบัญชี
 • ลงสมุดรายวัน และออกงบการเงิน
 • เชื่อมโยงระบบบัญชี กับระบบใบเสร็จ
Sale 30%

***ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าลงทะเบียน และโอนข้อมูลเข้าระบบ***

การโอนข้อมูล

     หลังจากที่ทำการสั่งซื้อโปรแกรมสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้วสหกรณ์ฯจะได้รับโปรแกรม และพื้นที่ DATABASE บน Cloud ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใช้งาน Feature ต่างๆในโปรแกรมได้แล้ว แต่อาจยังใช้งานจริงไม่ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลสมาชิก จึงต้องทำการ “โอนข้อมูล” เข้าก่อนจึงจะสามารถใช้งานจริงได้
     ในกรณีที่สหกรณ์ฯไม่เคยใช้ระบบมาก่อน หรือมีสมาชิกไม่มากอาจจะไม่ต้องทำการโอนข้อมูล เพราะสามารถป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปเองได้เลยเนื่องจากข้อมูลไม่เยอะ แต่สำหรับสหกรณ์ฯ ที่เคยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาก่อน หรือมีสมาชิกมากกว่า 500 คน การป้อนข้อมูลใหม่อาจเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับเจ้าหน้าที่ จึงต้องใช้การโอนข้อมูลเข้ามาช่วย โดยการโอนข้อมูลนั้นจะทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

   1. ใช้โปรแกรมแปลงข้อมูลของ PCbrain – ระบบนี้เป็นระบบที่จะช่วยนำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่โปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ โดยทางสหกรณ์ฯ จะต้องทำการจัดรูปแบบข้อมูลลงไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนดให้ ซึ่งระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่หากต้องมีการใช้งานคู่ขนาน

   2. ใช้การเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลเฉพาะ – สำหรับสหกรณ์ฯบางแห่งที่มีข้อมูลที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ อาจต้องใช้การเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลสำหรับสหกรณ์ฯนั้นๆโดยเฉพาะ ซึ่งการเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลสำหรับสหกรณ์ฯโดยเฉพาะจะช่วยให้โปรแกรมมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า

Scroll to top